Monday, June 20, 2022

CSE-Faculty

FACULTY STATISTICS

Designation Sanctioned Filled
Professors 3 3
Associate Professors 3 3
Assistant Professors 41 41

Faculty List

S.No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Name of the Faculty

DR. K N V RATNA KUMAR

Mr. SUBHANI SHAIK

DR. R BULLI BABU

Mr. P. LAKSHMANA RAO

Mr. K NARENDRA

Mrs.P ANITHA RANI

Miss T.NAGINI

Mr. S. JALAIAH

Mrs. T. ANUSHA

Mr. P BHANU CHAND

Dr. G JAIDEEP

MR. K VENKATA RATNAM

MR. SHAIK RIAZ

Mr. A SIVA SANKAR

Mr. P NAGABHUSHANAM

Mrs. SD FARZANA

Mr. P. NARESH KUMAR

Mr. O S C KESAVULU

Ms. E MOUNIKA

MRS. M ANUSHA

Ms. CH BHARGAVI

MR. M SIVASUBRAMANYAM

MR. MANDAVA AKHIL

MRS.GADDIPATI BHARATHI

MR. KARTHEEK RAVULA

Mr. M KRUPA SEKHAR

Mr. K SRINIVASARA RAO

Mrs. G SASI KALA

Ms. V B VASANTHI

Mr. P. NAGARAJU

Mrs. G UMAMAHESWARI

Ms. M SINDHU

Mr. M PHANINDHRA

Mr. K SATHYANARAYANA

Mrs. SK SHABANA

Mr. P.V.B. SIVAPPA

Mrs. CH VIJAYA DURGA

M Siva Subramanyam

Mr. A KOTESWARARAO

Dr. S.GOVERDHAN RAO

V GOVERDHANA RAO

Mr. U SIVA SANKAR

Mr. G MARUTHI PRASAD

MRS. A SIVA NAGA DIVYA

DR. K MOHANA RAO

Ms. V SATYA PRIYA

Ms. M YESTHERAMMA

Qualification

Ph.D

M.Tech(Ph.D)

Ph.D

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

Ph.D

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

M.Tech

Ph.D

MA

M.PED

M.Sc

MCA

Ph.D

M.A

M.Sc

Designation

Professor & Equivalent

H.O.D

Professor & Equivalent

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor